Obec Přistoupim
Přistoupim

Sv. Václave
nedej zahynout nám
ani budoucím.

Základní škola

Základní škola Přistoupim

Zřizovatel: Obec Přistoupim
Statutární zástupce: Mgr. Renata NovákováOpravená škola
IČO: 709 974 71

Adresa: Základní škola Přistoupim, okres Kolín
Přistoupim 37
Český Brod
282 01
e-mail: zspristoupim@seznam.cz
telefon: 321622824

Organizace vyučování: malotřídní škola
Počet tříd: 2
Počet žáků ve školním roce 2017/2018: celkem 45
1.roč. - 8 žáků
2.roč. - 9 žáků
3.roč. - 7 žáků
4.roč. - 10 žáků
5.roč. - 11 žáků

Zaměstnanci:
Mgr. Renata Nováková - ředitelka

Mgr. Klára Prossová- učitelka

Mgr. Nikola Pechová - učitelka

Vladislava Houžvičková - vychovatelka, asistentka pedagoga 

Monika Šimůnková - asistentka pedagoga

Petra Strnadová - pomocnice v kuchyni

Jitka Vosecká - uklízečka

Opravená škola z boku

Provoz školní družiny:
Pondělí - pátek 

ranní družina - 6.45 hod. - 7.40 hod.

odpolední družina - 11.35 hod. - 16.00 hod.

Zájmové kroužky:

florbal

matematická logika

čtenářský klub

keramický kroužek

Škola byla založena v r. 1734, kdy byla také vystavěna nová školní budova. V r. 1879 byla škola dvoutřídní a od r. 1863 trojtřídní.

Budova školy je jednopatrová. Je to stará, kamenná budova, která stojí nedaleko od silnice.

Ve školní budově jsou dvě třídy. V jedné se pouze vyučuje a je zde počítačový kout, ve druhé se dopoledne učí a odpoledne je zde školní družina. Škola má vlastní tělocvičnu, 2 kabinety, ředitelnu, šatnu, soc. zařízení, školní výdejnu obědů, umývárnu várnic, sklep s kotelnou a půdu. V rámci Programu obnovy venkova 2008 byla opravena tělocvična, byla instalována nová vlisová podlaha a obložení stěn.

Budova je vytápěna plynovým kotlem.

www stránky školy zde