Obec Přistoupim
Přistoupim

Sv. Václave
nedej zahynout nám
ani budoucím.

Historie

Jak vznikl název naší obce?

Ve středověku tudy vedla významná cesta z Českého Brodu do Kostelce nad Černými lesy, Kouřimi a Sázavy.

Dnes obcí prochází silnice I. třídy č. 12 z Prahy do Kolína. Vpravo od křižovatky na malém kopci nad obcí Přistoupim jsou zbytky slovanského hradiště. Ve směru na Kolín, se projíždí místy, kde ještě ve středověku bývaly dvě těžko přístupné a pro poutníky nebezpečné soutěsky, Malé a Velké Klečky. Lid spojuje místní název Klečky s událostí, kterou popisuje kronikář Dalimil. Podle pověsti se někde v těchto místech, na samých hranicích knížectví pražských Přemyslovců a území bojového kmene Zličanů, setkala vojska knížete Václava s vojsky pohanského Radslava. Dalimil vypráví, že boj měl být rozhodnut soubojem obou knížat.

Když Radslav spatřil náhle na čele Václava zářící kříž, ohromen tímto zázrakem odhodil zbraň, sesedl z koně, poklekl, pokořil se před Václavem a odevzdal do jeho ochrany své území i svůj lid.

Že zde klečel před knížetem Václavem, jmenuje se toto místo Klečky. Také původ jména obce Přistoupim je spojován s touto pověstí. Kníže Radslav tu přistoupil se svým knížectvím k Václavovi a spojil se s ním.