Obec Přistoupim
Přistoupim

Sv. Václave
nedej zahynout nám
ani budoucím.

SeniorTAXI

Tato služba je určena pro obyvatele s trvalým pobytem v obci Přistoupim od 75 let. Je poskytována v obci Přistoupim a na území města Český Brod, a to každý pracovní den v době od 6.30 hodin do 14.30 hodin. Jednou týdně (tam a zpět), tak mohou osoby nad 75 let s trvalým pobytem v obci Přistoupim využít služby „Senior TAXI“ za zvýhodněnou cenu 20 Kč za každou cestu (tam 20 Kč, zpět 20 Kč, obec doplácí 90 Kč za každou cestu) k přepravě na tato místa: Ordinace lékařů a zdravotnických zařízení ve městě Český Brod Lékárny na území města Český Brod Úřady na území města Český Brod Poskytovatelé sociálních služeb na území města Český Brod Obchody na území města Český Brod Česká pošta na území města Český Brod Vlakové nádraží v Českém Brodě Pobočky bank a pojišťoven na území města Český Brod Osoba nad 75 let s trvalým pobytem v obci Přistoupim může být přepravena maximálně s jedním doprovodem (pokud půjde o nutný doprovod samostatně nemohoucí oprávněné osoby), doprovod platbu za převoz nehradí, po doprovodu se nevyžadují žádné identifi kační údaje ani nepodepisuje žádný souhlas. Osoba nad 75 let s trvalým pobytem v obci Přistoupim může příslušný počet jízd v rámci jednoho měsíce vyčerpat i za kratší dobu. „Senior TAXI“ je nutné objednat minimálně 1 pracovní den před plánovanou jízdou na telefonním čísle: 603 216 669 v pracovních dnech od 9.00 hodin do 14.30 hodin. Osoba nad 75 let s trvalým pobytem v obci Přistoupim, která hodlá využít službu „Senior TAXI“ požádá Obec Přistoupim (tel.: 321 622 904) o vydání Průkazu „SENIOR TAXI V OBCI PŘISTOUPIM“ a je povinna podepsat souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely vedení evidence služby „Senior TAXI“, podepsání souhlasu zajistí Obec Přistoupim, která odpovídá za dodržování zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.