Obec Přistoupim
Přistoupim

Sv. Václave
nedej zahynout nám
ani budoucím.

Domácí hospic Nablízku, z.ú.

Domácí Hospic NaBlízku, z.ú.

 

Zastupitelstvo obce Přistoupim dne 12.12.2022 Usnesením č. 5/2022 schválilo příspěvek na domácí hospicovou péči pro občana s trvalým pobytem na území obce Přistoupim, žijícího v obci Přistoupim na základě žádosti pečující osoby ve výši 80% prokazatelných nákladů uhrazených poskytovateli služby, maximálně do výše 10.000,- Kč.   

Pokud by jste tuto služby využili, případně její využití zvažovali, prosím, neváhejte se obrátit na starostku obce, tel.:724191458.            

qr

https://hospic-lysa.cz/Hospicova_pece.html

https://www.facebook.com/hospiclysa/