Obec Přistoupim
Přistoupim

Sv. Václave
nedej zahynout nám
ani budoucím.

Přistoupim - zvýšení dopravní bezpečnosti v obci

sfdi                                                                                                                                    

 

Informace o zahájení stavby „Přistoupim - zvýšení dopravní bezpečnosti v obci“

Vážení spoluobčané,

stavba s názvem „Přistoupim-zvýšení dopravní bezpečnosti v obci“ obsahuje opravy stávajících chodníků, v některých úsecích výstavbu chodníků nových, zejména úseku ke hřbitovu včetně lávek přes vodoteč. Dojde k výstavbě nových autobusových zastávek se zálivem na Rafandě, včetně vybudování místa pro přecházení a osvětlení celého úseku. V centru obce bude posunuta zastávka směrem na Tuchoraz blíže k zastávce na Český Brod, která zůstane na svém místě. S přípravou projektu jsme začali hned po dokončení kanalizace, stavební povolení nabylo právní moci 1.7.2022. V roce 2023 jsme podali žádost o dotaci na Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI), který dne 12.2.2024 zveřejnil, že jsme se žádostí uspěli a získali jsme maximální částku 85% uznatelných nákladů ve výši 18 737 588,00 Kč, viz. https://www.sfdi.cz/soubory/obrazky-clanky/poskytovani-prispevku/2024_bezpecnost-2023-2024.pdf  

V období očekávání rozhodnutí fondu zastupitelstvo obce vybralo dodavatele stavby, technického dozoru a BOZP. Po zveřejnění získané dotace byl vydán souhlas banky s realizací akce a nic tedy nebrání zahájení výstavby a 4.3.2024 začínáme! Celá stavba bude dle uzavřené SOD trvat 660 dní, hotovo bude do Štědrého dne roku 2025.

První etapa, na kterou je vydáno dopravně inženýrské opatření bude začínat u č.p. 113 a končí u č.p.82 a stavba probíhat před čp. 108, 105, 107, 102, 9, 45, 8 a 82. Předpokládaná doba prací v tomto úseku je 2 měsíce. Úpravy vjezdů budou prováděny tak, aby bylo možné zajíždět vozidly. Dodavatel stavby je společnost Tost s.r.o., IČO: 11981148, Habrek 8, 584 01 Ledeč nad Sázavou, a obracet se můžete přímo na stavbyvedoucího p. Jana Němce, tel: 602 112 977.

Pokud potřebujete znát jakékoliv další informace jsem k dispozici v úředních hodinách Po: 9-11 a 14-18, St:14-17 v kanceláři OÚ, případně na tel: 724 191 458. Dotazy technického charakteru, či nahlížení do projektové dokumentace, bude vyřizovat místostarosta Bohumil Šesták Po: 16-18, St: 16-17, případně telefonicky na tel: 602 231 566.

Informace o zahájení dalších etap budeme zveřejňovat průběžně.

Omlouváme se za omezení během stavby a děkujeme za trpělivost.

Vladimíra Brychová, starostka

Oznámení dle §15 odst.1 zákona č.309/2006 Sb., o zahájení prací na stavbě Typ: PDF dokument, Velikost: 241.98 kB

STAVBA POVOLENA Typ: PDF dokument, Velikost: 257.5 kB