Obec Přistoupim
Přistoupim

Sv. Václave
nedej zahynout nám
ani budoucím.

Základní škola

Základní škola Přistoupim
Zřizovatel:
Obec Přistoupim
Statutární zástupce: Mgr. Renata NovákováOpravená škola
IČO: 709 974 71

Adresa: Základní škola Přistoupim, okres Kolín
Přistoupim 37
Český Brod
282 01
e-mail: zspristoupim@seznam.cz
telefon: 321622824

Organizace vyučování: malotřídní škola
Počet tříd: 3

  • Mgr. Renata Nováková - ředitelka

  • Mgr.Alena Pechová - učitelka

  • Mgr. Květa Vostruhová - učitelka

  • Vladislava Houžvičková - vychovatelka ve školní družině, učitelka

  • Anna Tóthová - pomocnice v kuchyni

Opravená škola z boku

Provoz školní družiny:
Pondělí - pátek 

ranní družina - 6.45 hod. - 7.40 hod.

odpolední družina - 11.35 hod. - 16.00 hod.

Zájmové kroužky:

 - keramický kroužek

 - pohybové hry.

Škola byla založena v r. 1734, kdy byla také vystavěna nová školní budova. V r. 1879 byla škola dvoutřídní a od r. 1863 trojtřídní.

Budova školy je jednopatrová. Je to stará, kamenná budova, která stojí nedaleko od silnice.

Ve školní budově jsou dvě třídy a třída školní družiny. Škola má 2 kabinety, ředitelnu, šatnu, soc. zařízení, školní výdejnu obědů s velkou jídelnou, umývárnu várnic, sklep s kotelnou a půdu. V  I. etapě opravy školy byla přestavěna ze školního bytu školní jídelna s výdejnou a vybudovány toalety a šatny. A ve II. etapě byla v podkroví školního bytu postavena krásná a prostorná podkrovní školní družina..

www stránky školy zde